Ko dara mūzikas menedžeris?

Bieži vien pašiem mūzikas izpildītājiem nav padziļinātu zināšanu par to, kā darbojas mūzikas industrija kopumā, tāpēc par profesionālo mūziķu darbu atbildību uzņemas viņu menedžeri. Menedžeru pienākumos parasti ietilpst, piemēram, dažādu rezervāciju veikšana, sarunu vešana par līgumu nosacījumiem, publisko attiecību kārtošana, reklāmas kampaņu organizēšana, mūzikas ierakstīšanas organizēšana utt. Kas būs šis menedžeris nosaka vai nu katrs konkrētais mūzikas izpildītājs, vai tā ierakstu kompānija, bet tieši menedžera darbs parasti ir tas, kas nodrošina mūziķu panākumus mūzikas industrijā.

Mazpazīstami mūziķi parasti vai nu ir paši sev menedžeri, vai algo kādu pazīstamu personu, kas veiks menedžera darbu, pat tad ja viņiem nav nekādu zināšanu par to, kā darbojas mūzikas industrija, bet ja mūziķi gūst popularitāti, menedžera darbu parasti uzņemas profesionāļi. Laikā, kamēr mūziķi vēl nav slaveni, menedžerus drīzāk var dēvēt par personīgajiem aģentiem, jo viņu galvenie pienākumi saistās tieši ar grupas popularizēšanu, meklējot iespējas koncertēt un sadarboties ar ierakstu kompānijām.

Pasaulslaveniem mūziķiem parasti ir pat vairāki menedžeri, kuri katrs ir atbildīgi par noteiktu pienākumu izpildi. Piemēram, ceļojumu menedžerim ir jāveic rezervācijas, kas saistītas ar ceļošanu mūzikas biznesa ietvaros. Tas nozīmē, ka ceļojumu menedžeris ir atbildīgs par aviobiļešu rezervāciju, viesnīcu rezervāciju, kontaktēšanos ar ceļojumu aģentūrām utt. Publisko attiecību menedžeris ir atbildīgs par mūziķu tēla veidošanu, mūziku reklamēšanu, koncertturneju organizēšanu utt. Tehnisko menedžeru pārziņā ir viss, kas aistīta r mūzikas ierakstīšanas un koncertēšanas tehnisko pusi. Menedžeru skaist un sadalījums, atbilstoši pienākumiem var būt dažāds. Slaveniem mūziķiem, kuriem ir noslēgti līgumi ar ierakstu kompānijām, parasti menedžerus izvēlas tieši pati kompānija, tomēr tas ir atkarīgs no līguma nosacījumiem, kuriem mūziķi var arī nepiekrist.

Neatkarīgi no tā, cik lielus panākumus mūzikas industrijā jau ir guvuši konkrētie mūziķi un kādas ir viņu vēlmes attiecībā uz turpmāko darbību, lai gūtu panākumus, menedžerim ir jāatbilst konkrētām prasībām. Labam menedžerim ir jāpārzina, gan mūzikas radošā, gan biznesa puse. Mūsdienās menedžeriem vajadzētu arī pārzināt vairākas valodas, lai mūziķi varētu tikt popularizēti ne tikai vienā valstī, bet internacionāli. Ja mūziķi vēlas sadarboties ar ierakstu kompāniju, paturot iespēju izvēlēties menedžeri, svešvalodu zināšanas, noteikti būs obligāta prasība. Pats svarīgākais, menedžeri nedrīkst pieņemt vienpusējus lēmumus, nevienojoties ar pašiem mūziķiem vai atbildīgajām personām no ierakstu kompānijām. Labam menedžerim, protams, ir jāpiemīt lielai atbildības sajūtai, labām komunikācijas spējām un citām pozitīvām rakstura īpašībām.

Lai atbilstu visiem iepriekš minētajiem noteikumiem, menedžeri var šo amatu apgūt profesionāli. Mūzikas menedžmentu var apgūt gan universitātēs, gan dažādos kursos, tomēr teorētiskās zināšanas ir nepieciešams papildināt ar praktisku pieredzi. Parasti labākus panākumus gūst tie mūziķi, kuru menedžeriem ir jau bijusi iepriekšēja pieredze tieši šādā vai līdzīgā darbā. Izglītoties mūzikas menedžmentā var vairākos līmeņos. Tas nozīmē, ka ir iespējams ne tikai iegūt pamata zināšanas, bet arī apgūt ļoti specifiskas lietas, kas saistās ar mūzikas industrijas vadību.

Kopumā var teikt, ka menedžeri ir atbildīgi par visu organizatorisko darbu, lai mūziķi veiksmīgi varētu darboties mūzikas industrijā. Labs menedžeris vairumā gadījumu ir mūziķu panākumu atslēga, tāpēc tie tiek izvēlēti īpaši rūpīgi.