Mūzikas festivāli

Runājot par mūzikas festivāliem, populārs ir uzskats, ka tie ir tikai modernās mūzikas pasākumi. Jo īpaši gados jauni cilvēki parasti ar to saprot liela mēroga modernās mūzikas pasākumus, kas līdzinās izklaidei naktsklubos, tomēr mūzikas festivāli var pārstāvēt ļoti daudzus mūzikas stilus un to organizatoriskā struktūra var būt ļoti atšķirīga.

Mūsdienās vispopulārākie tiešām ir modernās mūzikas festivāli. Modernās mūzikas festivāli parasti ir liela mēroga pasākumi, kas vairumā gadījumu norisinās ārpus telpām un kuros piedalās vairākas mūsdienās populāras mūzikas grupas un solo dziedātāji. Tomēr mūzikas festivāli var pārstāvēt ļoti dažādus mūzikas stilus un tēmas. Populāri ir arī dažādi folkloras mūzikas festivāli. Tie var būt saistīti ar dažādu tautu folkloru vai etniskajām svinībām un tradīcijām. Šādos gadījumos mūzikas festivālos tiek dziedātas tautasdziesmas un dejotas tautas dejas. Neatņemama tradicionālo mūzikas festivālu sastāvdaļa ir arī tautas tērpi. Vēl daudzviet norisinās arī klasiskās vai instrumentālās mūzikas festivāli, kas ir daudz nopietnāki un solīdāki pasākumi.

Neatkarīgi no mūzikas stila vai tēmas, kādu pārstāv mūzikas festivāls, tiem ir arī kopīgas iezīmes. Maza mēroga mūzikas festivāli var ilgt tikai vienu dienu, bet lielākie mūzikas festivāli parasti ilgst visu nedēļas nogali (no piektdienas līdz svētdienai) vai pat ilgāk. Vēl mūzikas festivāliem ir raksturīga mūziķu uzstāšanās uz vairākām skatuvēm vienlaicīgi. Tas nodrošina iespēju, ikvienam festivāla apmeklētājam izvēlēties, kādu mūziku viņš vēlas klausīties. Kā jau tika minēts, šie festivāli parasti ir tematiski. Tas nozīmē, ka tie tiek rīkoti par godu kādam notikumam vai cilvēkam, vai pārstāv konkrētu mūzikas stilu. Mūziķi labprāt piedalās liela mēroga mūzikas festivālos, jo tā ir iespēja popularizēt sevi cilvēkiem, kas klausās līdzīga stila mūziku.

Atkarībā no festivālu tematikas un organizatoriskās struktūras, tie var ietvert arī tādus komponentus kā nakšņošana teltīs vai citu naktsmītņu nodrošināšanu, lai festivālus varētu apmeklēt arī mūzikas mīļotāji no attālākām vietām vai pat citām valstīm. Bieži sastopamas ir arī ēdināšanas iespējas, nelieli veikaliņi, dažādas atrakcijas un citas izklaides iespējas.

Arī organizatoriskās struktūras festivāliem ir dažādas. Piemēram, diezgan plaši izplatīti ir mūzikas festivāli, kas ir koncerta pagarinājumi. Pēc konkrēta solo mūziķa vai grupas uzstāšanās, koncerts tiek turpināts ar citu mūziķu uzstāšanos jau daudz neformālākā gaisotnē. Šāda veida festivāli parasti ir diezgan maza mēroga. Liela mēroga festivāli parasti tiek organizēti vasarā, kā vairāku dienu ilga izklaide ar nakšņošanu. Vēl mūzikas festivāli var tikt rīkoti arī kā konkursi mūziķiem.

Katra veida festivālam var būt atšķirīgi mērķi. Modernās mūzikas festivāli parasti ir komerciāli un orientēti galvenokārt uz peļņas gūšanu, bet kā mērķi var kalpot arī labdarība, konkrēta mūzikas stila vai tematikas popularizēšana, jauno mākslinieku popularizēšana u.c. No apmeklētāju viedokļa visos gadījumos galvenais mērķis ir izklaide un mūzikas baudīšana.

Tātad jēdziens „mūzikas festivāls” ir ļoti plašs un sevī ietver visdažādāko vidu pasākumus, bet to kopīgās iezīmes ir vairāku mākslinieku uzstāšanās un salīdzinoši ilgs norises laiks. Lai paplašinātu savu redzesloku un uzzinātu vairāk par mūzikas festivāliem, ir ieteicams apmeklēt dažādus mūzikas festivālus gan pēc stila, gan organizatoriskās struktūras. Pat tad ja konkrētais mūzikas stils apmeklētājam nešķiet saistošs, festivālos parasti var atrast arī citas izklaides iespējas.